Ani Oromoo , Biyyii koo Oromiyaan Ni Bilisoomtii!!!

 

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Gurraandhala 14,2014

 

Mormiin sirna mootummaa Wayyaanee irratti jabaachaa dhufuun magaala Finfinnee keessatti naannoowwan maqaa Amaariffaa fi bakkee dhufee hin beekamne akka deebiee afaan Oromoon sirratu bakkeewwan biros kanneen lafa Oromoon jijjiiraman akka deebianii sirreeffaman waajjirri KG OPDO waajjira bulchinsa lafaa iyyannoo galche. Mootummaan wayyaanee haala kanaan hedduu dhiphina keessa seenee deebii itti kennuuf waltajjii balaa akka barbaadu dhaamuun deebisanis Uummatni Oromoo qabeenyaa fi lafa isaa irratti kanaa ol obsa akka hin qabaanne jala sararuun itti dhaamuun gaaffii karaa nagaa gaafatameef karaa nagaa hin deebistan taanaan itti gaafatama kan qabaatu wayyaanee akka tahes dhaamamee jira. Uummatni Oromoo martu gamtaan waan isaa gamtaan falmachuuf akka kau dhaamsi hatattamaas darbee jira. Armaan duras wayyaaneen lafa naannawa Finfinnee mootummaa federaalaa jala galchuuf tattaaffii taasisaa turuun ishee ni yaadatama.

Waraqaan waamichaa hedduumminaan bittinnaa’uun Uummata Oromoo dhaqqabe gaaffii mirgaa gamtaan jalqabsiise

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Gurraandhala 14,2014

Uummatni Oromoo guyyaa tokko illee mootummaa wayyaaneefis tahe sirna garboomfataa darbeef jilbeeffatee bulee hin beeku. Mootummoota abbaa irree of irraa darbuuf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa as gahe. Ammas kun daran jabaachaa kan dhufe dhaadannoowwan sirna mootummaa wayyaanee morman magaala Finfinnee keessattii fi naannawa Finfinnee Buraayyuu, Sulultaa fi Sabbataa keessatti haalaan bittinnaauun Uummata Oromoof waamicha mootummaa wayyaaneef ammo dhiphina guddaa tahee jira. Mootummaan wayyaanee haala kana dura dhaabbachuuf Poolisoota hedduumminaan bobbaasus Uummatni gamtaan waajjira bulchinsaa deemuun gaaffii mirgaa gaafachuu irratti argama. Waraqaan waamichaa kun Uummata dhaqqabes Uummatni dirqama isaa akka bahuuf tahuu qeerroon jabeessee hubachiisa.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: