Ani Oromoo , Biyyii koo Oromiyaan Ni Bilisoomtii!!!

BEEKSISA – Waldaan Macca fi Tuulamaa Waggaa 50fa Isaa – Biyya UK
Posted: Ebla/April 14, 2014 · Finfinne Tribune |

Waldaan Macca fi Tuulamaa waggaa 50fa isaa biyya USA tti kabajuuf qophii irra jira. Hawaasni Oromo UKs milkii qophii kanaaf akka isaan bira dhaabatu koreen dhimma kanaaf hundaayee gaafateera. Kanuma sababeeffachuun Hawaasni Oromoo UK (OCUK) waltajjii marii beektotni seenaa irratti dubbatan fi sirni gargaarsi qophii waggaa 50fa USA tti qophaayu kun itti godhamu malu irratti mariiyatamu qopheesseera.

Galgala bashannanaaf yaroon qabameera. Nnyaata fi dhugaatiin lallafaan ni jiraata.

Oromootni haajaan Oromoo isin ilaallatu marti dhuftanii seenaa fi egeree Oromo irratti akka mariiyattan, Waldaa Maccaa fi Tuulamaa deebi’ee gad-dhaabbataa jirus cimsuuf waan gumaachuu qabdan gochuuf waan gochuu maltan akka gootan koreen Hawaasa Oromo UK isin affeera.

Guyyaa: 10 May (Caamsaa) 2014
Sa’aa: 14:00- 21:00.
Bakka: 245 St John Street, London, EC1V 4NB
(Baabura dhiyeenyatti argamu – Angel tube Station (Northern Line), Lakkofsa Otoobusii – 153.)

Koree Hojii Raawwachiiftuu Hawaasa Oromo UK

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: