Ani Oromoo , Biyyii koo Oromiyaan Ni Bilisoomtii!!!

About (waa’ee koo)

Fuulaa kanarrattii wantoota dhimmoota oromoo fi haala qabsoo ummataa oromoo, aadaa, seenaa, afaan fi qophilee addaa addarraa kan tamsaan muziqoota isiin bashannansiisan akkasumaas haal-duree tokko tokkoo kan qubaa isiin qabsiisuu maddaa odeffannoo yemmuu ta’uu itti dabalataaniis uummata oromoo kutaa addunyaa garaagara keessa jiraniif dhaamsii dhugaan akka isaan qaqqabuuf ittii dhimmee kan hojjedhedhu yemmu ta’uu gammachudhaan isiniitti himuu fedhaa, akkasumaas fulaa adda addarratti maqaa fuula kana comment fi like gochuu hin dagatinaa galatoomaa!

     

”I BORN FREE IN THE SOCIETY OF OROMIYA,…I LOVE WHO I AM ,I AM PROUD TO BE OROMO,..OROMIYA SHAL BE FREE FROM ANY TEROIST DICTATER REGION OF ETHIOPIA,”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: